+36 1 790 9900 | WhatsApp: +36 70 311 1094 | « Ügyfélszolgálat 900 - 1800 | Hírlevél »
 
   
  
 
Általános Képzési Feltételek - Általános Továbbképzési Szerződés

ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI FELTÉTELEI a www.physio-vit.hu weboldalon elérhető, a PhysioVit által szervezett szakmai továbbképzésekre vonatkozóan. Az oldalon meghirdetett továbbképzések szolgáltatója és az Ön szerződéses partnere a PhysioVit

PhysioVit működésének irányítását a PhysioVit kft. végzi.

Címeink, elérhetőségeink: 1075 Budapest, Károly krt. 13-15. A/2. | 1143 Budapest, Béke utca 23. | 3060 Pásztó Hunyadi út 12. fsz/2.

Cégjegyzékszám: 12 09 012365

Ügyfélszolgálatának elérhetősége: +36 790 9900 +36 70311 1094

Ügyfélszolgálati idő: Munkanapokon 9:00-18:00 óra között

Levelezési cím: 1075 Budapest, Károly krt. 13-5. A/2. 

PhysioVit elektronikus levelezési címei:

Általános tájékoztató: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Tanulmányi Osztály: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.    | Pénzügyi Osztály: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Továbbképzések címe: 1135 Budapest, Károly krt. 13-15. | 1075 Budapest, Madách tér 1./ 1075 Budapest, Károly krt. 13-15. A/2.

Ügyvezető: Kanyó Ildikó

PhysioVit® üzleti irányítását a PhysioVit Kft. végzi, amely a cégcsoport tevékenységének koordinálását 2024. április hónapban vette át. Továbbiakban "PHYSIOVIT"

Székhely: 3065 Pásztó, Vár u. 105. Levelezési cím továbbá a 1075 Budapest, Károly krt. 13-15. A/2/8.

 

Általános Képzési Feltételek (Továbbiakban: ÁKF)

 

1.) Az ÁKF feltételeinek az elfogadását a www.physio-vit.hu weboldalon teheti meg, a jelentkezési lap elküldésével az elfogadó nyilatkozaton található "igen" kiválasztásával. Amennyiben Ön az ÁKF feltételeit elfogadja, az adatainak a kezeléséhez és feldolgozásához a hozzájárulását megadta és a jelentkezését megtette, úgy az ÁKF szerinti szerződés jön létre Ön, mint a képzésre Jelentkező és a PhysioVit, mint Szolgáltató között.

Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az ÁKF feltételeit nem fogadja el, nem adhatja le jelentkezését. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében a PhysioVit egyértelműen rögzíti, hogy www.physio-vit.hu weboldalon feltüntetett továbbképzések-, és szolgáltatások (továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) kínálat, beleértve az árakat is, a megtekintéskor érvényes állapotot mutatják, ezek a megtekintést követően változhatnak, ezért mindenkor a jelentkezés időpontjában érvényes adatok az irányadóak.

 

2. Továbbképzési szerződés feltéletei

2.1. PHYSIOVIT részéről:

 • 2.1.1. PHYSIOVIT feladata az 1. pontban megnevezett szakmai továbbképzés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása a Hallgató részére, ezzel lehetőséget teremtve a továbbképzés tartalmi/szakmai ismereteinek elsajátítására.
 • 2.1.2. PHYSIOVIT vállalja, hogy a továbbképzés követelményeinek megfelelő szakmai programja alapján a Hallgató rendelkezésére bocsájtja a kompetenciák megszerzéséhez szükséges ismeretanyagot, az oktatási dokumentumokat, valamint a továbbképzés részletes strukturális felépítését.
 • 2.1.3. PHYSIOVIT. által szervezett továbbképzések oktatói minden alkalommal a legjobb tudásuknak megfelelően, minden segítséget megadnak a Hallgató számára a továbbképzésen elhangzott ismeretek megszerzéséhez. PHYSIOVIT Kft. jogosult a továbbképzést több oktató igénybevételével teljesíteni, a meghirdetett oktató helyett esetlegesen más oktatót vagy oktatókat megbízni.
 • 2.1.4. A PHYSIOVIT biztosítja a kompetenciák megszerzéséhez szükséges, az oktató által meghatározott tárgyi feltételeket.
 • 2.1.5. A PHYSIOVIT a tanfolyamon személyesen átadja a Hallgató részére a tananyag gyakorlásához szükséges gyakorlóanyagot.
 • 2.1.6. A tanfolyam elvégzését követően a PHYSIOVIT kiállítja és átadja a Hallgatónak a magyar nyelven kiállított Részvételi igazolást, amely igazolja, hogy a Hallgató megfelelt a képzés elméleti és gyakorlati követelményeinek, a megszerzett kompetenciák alapján a gyógykezelésekben, a rehabilitációban, a prevencióban, a sportban egyaránt a témában gyógykezeléseket végezhet. A PHYSIOVIT kijelenti, hogy a megszerzett igazolás alapján a Hallgató nem jogosult a jelen szakmai továbbképzés tárgyát részben vagy egészben, bármilyen fórumon (tanfolyamokon, továbbképzéseken, rendezvényeken stb.) oktatni.
 • 2.1.7. PHYSIOVIT a sikeres vizsgát követően átadja a Hallgató részére szükséges ,10.pont szerinti Igazolást. Sikertelen vizsga esetén a szükséges Igazolást visszatartja mindaddig, ameddig a Hallgató egy azonos témában indított továbbképzésen újból meg nem jelenik és sikeresen levizsgázik. Ezekben az esetekben pótvizsga díj: 20.000 Ft, melyet a vizsgaidőpont előtt szükséges a vizsgázónak fizetnie a PHYSIOVIT Kft. bankszámla számára a kiküldött Proforma számla alapján. 2.1.8. A PHYSIOVIT a mindenkori Házirend betartását saját magára és a Hallgatókra nézve is kötelezőnek tekinti.

 

 

2.2. Hallgató részéről:

 • 2.2.1. A Hallgató elkötelezi magát a szakmai továbbképzés óráinak rendszeres látogatására, ott magatartásával nem hátráltatja más Hallgatók és az oktató munkáját, az oktatóval és Hallgató társaival együttműködik. A vizsgával záródó továbbképzés elméleti és gyakorlati ismeretanyagát a legjobb tudásának megfelelően sajátítja el.
 • 2.2.2. Amennyiben a Hallgató magatartásával zavarja az oktató és /vagy a szakmai továbbképzés más Hallgatójának munkáját ill. a tanulást, azonnali hatállyal kizárható a képzésről, minden, a PHYSIOVITtel, vagy az oktatóval szembeni kártérítési igény nélkül. Ezen esetben a tanfolyam díja nem jár vissza a hallgató részére.
 • 2.2.3. A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzői jogokat tiszteletben tartja és az oktatáson rendelkezésre bocsájtott dokumentumokat nem adja tovább harmadik fél részére, nem használja fel és nem sokszorosítja azt. A Hallgató köteles tiszteletben tartani a szerzői jogokra vonatkozó - © PHYSIOVIT-t megillető - hatályban lévő jogszabályokat.
 • 2.2.4. A Hallgató elfogadja, hogy a tanfolyam ideje alatt, az elméleti és gyakorlati órákon hang- és videofelvételt fotókat nem készíthet!
 • 2.2.5. A Hallgató a továbbképzésen saját akaratából vesz részt, az igazolás megszerzése után pedig minden terapeuta a saját felelősségére végez kezeléseket. Ezen pontban meghatározottak miatt utólag a Hallgatónak kártérítési igénye a PHYSIOVITtel és/vagy az oktatóval, az oktatást szervező társintézménnyel szemben nincs, erről kifejezetten lemond
 • 2.2.6. Amennyiben a Hallgató a PHYSIOVIT aktuális Házirendjét vagy jelen szakmai továbbképzési szerződést megsérti (házirend kihelyezve az oktatóterem falán), abban az esetben azonnali hatállyal kizárható a továbbképzésről. A Hallgatónak nincs joga a PHYSIOVITtel, vagy az oktatóval szemben a továbbképzés díjának visszatérítését kérni vagy kártérítési igényt érvényesíteni, melyet a Hallgató kifejezetten tudomásul vesz!
 • 2.8.7. A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a szakmai továbbképzésen megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteket kizárólag a kezelésekben, gyógykezelésekben használja. A Hallgató feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szakmai továbbképzés tárgyát részben vagy egészben semmilyen fórumon (tanfolyamokon, továbbképzéseken, rendezvényeken stb.) nem oktatja. Amennyiben a Hallgató az oktatási tilalmat megszegi, úgy a PhysioVit kárát érvényesítheti.

A továbbképzésre jelentkezés online formában,  postai úton, vagy személyesen leadott kitöltött, aláírt jelentkezési lappal kötelez. A jelentkezési lap kitöltésével (online vagy Word dokumentum) a PHYSIOVIT. és a Jelentkező közötti szerződés létrejön. Az jelentkezést 1-4 munkanapon belül Emailben, vagy postai úton visszaigazoljuk. Amennyiben ezalatt az idő alatt Ön, mint jelentkező nem kap visszaigazolást, kérjük tájékozódjon Emailben, vagy telefonon a késedelem okának tisztázása érdekében!

 

2.2.3. PHYSIOVIT fenntartja a továbbképzéstől való visszalépés jogát a Jelentkezővel/Hallgatóval szemben a következő esetekben:

 • - Részvételi díj nem érkezik meg a tanfolyam kezdete előtt 2 héttel (kivétel az az eset, amikor a jelentkezés a tanfolyam kezdete előtt kevesebb, mint 2 héttel történik).
 • - Maximális részvételi szám a csoporton belül betelt.
 • - Speciális részvételi feltételek pl. az előképzettség igazolásáról (lsd. mindenkori tanfolyaminformáció) nem teljesülnek.

 

3.) A Jelentkezés elfogadása:

A Jelentkező/Hallgató jelentkezése akkor válik elfogadottá, amikor a jelentkezést követő 3 héten belül a választott továbbképzés részvételi díjának 30%-a megérkezik a PHYSIOVIT képzés visszaigazolásában továbbított bankszámla számára és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Email címünkre megkapjuk az előképzettséget igazoló Oklevél/Diploma/Bizonyítvány másolatát. Hallgatói jogviszony esetén pedig a hallgatói/tanulói jogviszony igazolást (egyetem/főiskola tanulmányi osztálya által kiállított dokumentum).

 

3/A.) Részvételi díj fizetése részletfizetés igénylése nélkül:

 • 3/A/1.) Jelentkezéskor a részvételi díj 30%-nak elutalása szükséges, a fennmaradó összegnek legkésőbb a továbbképzés meghirdetett dátuma előtt 3 héttel meg kell érkeznie. (Ez alól kivétel, ha a jelentkezés és a továbbképzés kezdete között kevesebb, mint 3 hét van.)
 • 3/A/2.) A jelentkező csak abban az esetben vehet részt a kiválasztott továbbképzésen, amennyiben a fizetési kötelezettségének eleget téve a továbbképzés meghirdetett időpontja előtt 3 héttel már a teljes részvételi díjat törlesztette. A részvételi díj előre történő kifizetése miatt a PHYSIOVIT Kft. ezen fizetésről/részletfizetésről szóló megállapodás alapján egy Proforma számlát állít ki az itt megállapodott/feltüntetett fizetési határidővel az Ön által jelentkezéskor megadott, a Részvételi díjat fizető cég/magánszemély nevére, címére.
 • 3/A/3.) A jelentkező felelősséget vállal a számlázási adatok helyességét illetően, hamis számlázási címet, nevet, adószámot és egyéb, a számla kiállításához szükséges adatokat nem ad meg. 3/A/4.) A befizetéshez szükséges bankszámla számot a jelentkezés visszaigazolásakor Emailben küldjük.

 

3/B.) Részvételi díj fizetése részletfizetés igénylése mellett, vagy több modulból álló tanfolyam esetén:

 • 3/B/1.) Részletfizetés igénylése esetén jelentkezéskor a részvételi díj 30%-nak elutalása szükséges. A fennmaradó összeget a jelentkezőnek lehetősége van kettő, vagy három havi részletben fizetni, amelynek időtartama a részvételi díj nagyságától függ. Amennyiben a kiválasztott továbbképzés részvételi díja 50.000 Forint alatt van, a jelentkezőnek lehetősége van a jelentkezéskor szükséges 30% befizetésén túl hátramaradt összeget 2 részletben fizetni. Amennyiben a továbbképzés részvételi díja 50.000 Forint fölött van a jelentkezéskor szükséges 30% befizetésén túl hátramaradt összeget 2, vagy 3 részletben fizetni, valamint 100.000 Forint fölötti részvételi díj esetében a jelentkezéskor szükséges 30% befizetésén túl hátramaradt összeget a jelentkezőnek lehetősége van 2, 3, vagy 4 részletben fizetni. Minden esetben a 30% befizetése mellett adminisztrációs költség/részletfizetés kezelési költségének megtérítése szükséges, melynek összege 2.000 Forint + ÁFA/részlet.
 • 3/B/2.) Több modulból álló tanfolyam részvételi díjának modulonkénti fizetése esetén a 3/B/1.) pontban leírtak csak abban az esetben érvényesek, ha a modulonkénti fizetésnél kér a Jelentkező részletfizetést.
 • 3/B/3.) A jelentkező csak abban az esetben vehet részt a kiválasztott továbbképzésen, amennyiben a fizetési kötelezettségének eleget téve a továbbképzés meghirdetett időpontja előtt 3 héttel már a teljes részvételi díjat törlesztette.
 • 3/B/4.). A részvételi díj előre történő kifizetése miatt a PHYSIOVIT Kft. jogosult ezen fizetésről/részletfizetésről szóló megállapodás alapján a számlát előre kiállítani az itt megállapodott/feltüntetett fizetési határidővel az Ön által jelentkezéskor megadott, a Részvételi díjat fizető cég/magánszemély nevére, címére.
 • 3/B/5.) A jelentkező felelősséget vállal a számlázási adatok helyességét illetően, hamis számlázási címet, nevet, adószámot és egyéb, a számla kiállításához szükséges adatokat nem ad meg.
 • 3/B/6.) Amennyiben a jelentkezés és a kiválasztott továbbképzés meghirdetett dátuma között kevesebb, mint egy hónap van, abban az esetben már nem igényelhető részletfizetés. Ilyen esetben az 3/A. pontban leírt fizetési kötelezettség érvényes.
 • 3/B/7.) A befizetéshez szükséges bankszámla számot a jelentkezés visszaigazolásakor Emailben küldjük.
 • 3/B/8. ) A PHYSIOVIT fenntartja jogát az oktatások ideje alatt megszabott részvételi díj emelésére a valutaárfolyam változásának arányában.

 

3/C.) Részvételi díj fizetése részletfizetés igénylése mellett, éves tandíj fizetésénél:

 • 3/B/1.) Éves tandíj fizetése esetén, vagy annak részletfizetésének igénylésekor a jelentkezéskor az éves tandíj 30%-nak elutalása szükséges. A fennmaradó összeget a jelentkezőnek lehetősége van kettő, vagy három havi részletben fizetni, amelynek időtartama a részvételi díj nagyságától függ. Amennyiben a kiválasztott továbbképzés részvételi díja 450.000 Forint alatt van, a jelentkezőnek lehetősége van a jelentkezéskor szükséges 30% befizetésén túl hátramaradt összeget 3 részletben fizetni. Amennyiben a továbbképzés részvételi díja 450.000 Forint fölött van a jelentkezéskor szükséges 30% befizetésén túl hátramaradt összeget 3, vagy 4 részletben fizetni. Minden esetben a 30% befizetése mellett adminisztrációs költség/részletfizetés kezelési költségének megtérítése szükséges, melynek összege 2.000 Forint + ÁFA/részlet.
 • 3/B/2.) Több modulból álló tanfolyam részvételi díjának éves tandíjfizetése esetén a 3/B/1.) pontban leírtak csak abban az esetben érvényesek, ha a jelentkezés leadásakor kér a Jelentkező részletfizetést.
 • 3/B/3.) A jelentkező csak abban az esetben vehet részt a kiválasztott továbbképzésen, amennyiben a fizetési kötelezettségének eleget téve a továbbképzés meghirdetett időpontja előtt 1 héttel már a teljes részvételi díjat törlesztette.
 • 3/B/4.). A részvételi díj előre történő kifizetése miatt a PHYSIOVIT jogosult ezen fizetésről/részletfizetésről szóló megállapodás alapján a számlát előre kiállítani az itt megállapodott/feltüntetett fizetési határidővel az Ön által jelentkezéskor megadott, a Részvételi díjat fizető cég/magánszemély nevére, címére.
 • 3/B/5.) A jelentkező felelősséget vállal a számlázási adatok helyességét illetően, hamis számlázási címet, nevet, adószámot és egyéb, a számla kiállításához szükséges adatokat nem ad meg.
 • 3/B/6.) Amennyiben a jelentkezés és a kiválasztott továbbképzés meghirdetett dátuma között kevesebb, mint egy hónap van, abban az esetben már nem igényelhető részletfizetés. Ilyen esetben az 3/A. pontban leírt fizetési kötelezettség érvényes.
 • 3/B/7.) A befizetéshez szükséges bankszámla számot a jelentkezés visszaigazolásakor Emailben küldjük.
 • 3/B/8. ) A PHYSIOVIT fenntartja jogát az oktatások ideje alatt megszabott részvételi díj emelésére a valutaárfolyam változásának arányában.

 

3./D. Halasztási lehetőség: Amennyiben Ön, mint Hallgató írásban közölt és igazolt, elháríthatatlan akadályok miatt nem tud részt venni a kiválasztott továbbképzésen, a PhysioVit elfogadó nyilatkozata esetén a továbbképzést elhalaszthatja egy 8 hónapon belüli, későbbi időpontban meghirdetett hasonló tanfolyamunkig. A halasztás miatt a Hallgató díjvisszafizetésre nem tarthat igényt, melyet a jelen szerződés aláírásával a Hallgató kifejezetten tudomásul vesz. Az előírt 8 hónapos határidőben történő új továbbképzésre vonatkozó jelentkezés elmulasztása miatt a Hallgatót terheli a felelősség, viselve a mulasztásának a következményeit. Amennyiben Ön, mint Hallgató úgy dönt, hogy későbbi időpontban sem veszi igénybe a pótlás lehetőségét, akkor ezt írásos formában köteles felénk jelezni. Az új továbbképzésre történő jelentkezés 8 munkanapon belül elbírálásra kerül a másik időpontban meghirdetett hasonló témájú továbbképzés jelentkezőink létszámától függően.

 

4. Továbbképzés lemondására vonatkozó szabályok A szakmai továbbképzés írásban lemondható az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.: e-mail címre küldött levélben vagy telefonon a PhysioVittől kapott négy számjegyből álló ügyfélkód megadásával:

 • 4.1/1.) Amennyiben a lemondás a tanfolyam meghirdetett dátuma előtt minimum 60 nappal történik az addig befizetett teljes összeg 90%-a kerül visszafizetésre.
 • 4.1/2.) Amennyiben a lemondás a továbbképzés meghirdetett dátuma előtt 50 nappal történik, az addig befizetett teljes összeg 80%-a kerül visszafizetésre.
 • 4.1/3.) Amennyiben a lemondás a továbbképzés meghirdetett dátuma előtt minimum 40 nappal történik, az addig befizetett teljes összeg 70%-a kerül visszafizetésre.
 • 4.1/4.) Amennyiben a lemondás a továbbképzés meghirdetett dátuma előtt minimum 35 nappal történik, az addig befizetett teljes összeg 50%-a kerül visszafizetésre.
 • 4.1/5.) Amennyiben a lemondás a továbbképzés meghirdetett dátuma előtt minimum 30 nappal történik, az addig befizetett teljes összeg 30%-a kerül visszafizetésre.
 • 4.1/6.) Amennyiben a lemondás a továbbképzés meghirdetett dátuma előtt minimum 20 nappal történik, az addig befizetett teljes összeg 20%-a kerül visszafizetésre.
 • 4.1/7.) Amennyiben a lemondás a továbbképzés meghirdetett dátuma előtt minimum 14 nappal történik, az addig befizetett teljes összeg 10%-a kerül visszafizetésre.
 • 4.1/8.) Amennyiben a lemondás a továbbképzés meghirdetett dátuma előtt 7 napon belül a meghirdetett dátum előtt történik, az addig befizetett teljes összeg nem kerül visszafizetésre.

 

 

5.Jelen Továbbképzési szerződés jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével történő elfogadását követően, a Hallgató részéről történő lemondásért a PHYSIOVIT nem vállal felelősséget, a fennmaradó összeg megtartását a jelentkező visszavonhatatlanul és maradéktalanul elfogadja.

 

6. Részvételi díj teljes kifizetésének elmaradása Amennyiben a továbbképzés részvételi díja a meghirdetett időpont előtt 3 héttel nem kerül 100%-ban befizetésre , akkor a Jelentkező a PHYSIOVIT már csak egy későbbi időpontban meghirdetett ugyan ilyen, vagy hasonló témakörben indított továbbképzésen vehet részt A már befizetett továbbképzés díja a PHYSIOVIT-nél marad és beszámításra kerül a később választandó továbbképzés díjába.

 

7. Amennyiben a továbbképzés ill. annak valamely modulja az előadók, oktatók betegsége, vagy más a PHYSIOVITen kívül eső okok miatt - a Hallgatótól függetlenül - nem kerül megtartásra, a PHYSIOVIT fenntartja magának a jogot, hogy az elmaradt továbbképzést vagy annak elmaradt modulját egy későbbi időpontban megtartsa, a Hallgató által már befizetett díj megtartásával. A PHYSIOVIT által már teljesített oktatási modulok díját a Hallgató nem követelheti vissza, ezt a Hallgató jelen szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi. A Hallgató jogosult a továbbképzés jelen pontban rögzített elmaradása esetén a már befizetett tanfolyami díj visszaigénylésére - kivéve az addig már teljesített oktatási modulok díját- , melyről írásban nyilatkoznia kell. Ilyen esetben a már befizetett részvételi díj-kivéve az addig már teljesített modulok díját- 30 munkanapon belül visszautalásra kerül. Amennyiben a Hallgató a továbbképzés új időpontját elfogadja, úgy a Hallgató részéről történő lemondásra a 4. pontban írt szabályokat kell alkalmazni.

 

8. Házirend A tanfolyam Hallgatója a mindenkori Házirendet elfogadja és saját magára nézve kötelezőnek tartja. A mindenkori Házirend megsértése, vagy a mobil és nem mobil berendezések felelőtlen/szándékos rongálása a Hallgatókizárásához, a jelen továbbképzési szerződés azonnali hatályú felmondásához és felelősségre vonásához vezethet! Ezesetben a Hallgatónak nincs joga a kifizetett tanfolyami díj visszakövetelésére. Az okozott kár megtérítésére a PHYSIOVIT fenntartja a jogot.

 

9. Vizsga és Igazolás A PHYSIOVIT Továbbképzései akkreditáltak (vagy akkreditáció alatt állóak). Ezért a továbbképzések végén elméleti és/vagy gyakorlati vizsga sikeres elvégzése szükséges. Erről tájékoztatót az adott továbbképzés jelentkezésének visszaigazolásában küldünk, illetve a továbbképzés első napján részletes információt közlünk. Amennyiben a Hallgató az adott vizsgához tartozó követelményeknek megfelel, abban az esetben személyesen átadjuk a szükséges dokumentumokat (Igazolást illetve a kreditpont igazolás). Amennyiben a vizsga sikertelen, az Igazolást és egyéb dokumentumokat visszatartjuk addig, ameddig a Hallgató egy újabb időpontban megtartott hasonló témájú tanfolyamon sikeresen vizsgázik. Az újabb vizsga időpontját a sikertelen vizsga után, már a helyszínen közöljük. Ez mindig megegyezik az adott témában indított időbeni következő továbbképzés vizsgadátumával. A továbbképzések sikeres elvégzését követően kiadott igazolásokat magyar nyelven állítjuk ki! Önnek lehetősége van egyéb, angol, vagy német nyelven kiállított igazolást igényelni, azonban ennek költsége 5.000 Forint/igazolás. Továbbképzés elvégzése után igényelt igazolást futárszolgálattal küldjük ki, melynek ára 5.000 Ft/igazolás, + szállítási díj. Ebben az esetben a Hallgatónak közölnie kell egy szállítási címet, illetve telefonszámot. Sikertelen kézbesítés esetén a dokumentum csak személyesen vehető át a PHYSIOVIT képviselőjétől egy előre egyeztetett időpontban, de a sikertelen kézbesítés miatti szállítási költséget a PHYSIOVIT jogosult kiszámlázni a Hallgatónak.

 

10. Adatvédelem A PHYSIOVIT vállalja, hogy a – Hallgatóval kapcsolatos – személyi adatokat, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételek meglétét igazoló dokumentumokat (a törvényben meghatározott kivételtől eltekintve) a hatályban lévő törvényeknek megfelelően kezeli, azokat harmadik személy számára csak a Hallgató hozzájárulásával adja ki.

 

11. Szerzői jogok A továbbképzésen a Hallgató rendelkezésére bocsátott tartalmakat (szöveg-, kép-, grafika stb. ) nemzetközi és magyar törvények védik. Az Oktatási anyag sokszorosítása, továbbítása, terjesztése vagy bármilyen,nem saját célú felhasználása szigorúan tilos, jogellenes. Ennek megszegése kártérítéssel, és büntető jogi következményekkel jár. A PHYSIOVIT az általa szervezett képzés oktatási anyagában szereplő tartalmakkal (Power Point prezentáció, fotók, videók, jegyzetanyagok, script és egyéb a képzésen kapott dokumentumok)kapcsolatban felszólítja a tanfolyam Hallgatóit arra, hogy tartózkodjanak az oktatási anyagok tartalmának harmadik személyek részére való közlésétől, bármilyen jogosulatlan felhasználástól, ellenkező esetben a kötelezettségszegés miatt eljárást kezdeményez és az okozott kár megtérítésére tart igényt. . A Hallgató köteles a szerzői jogokat a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint tiszteletben tartani, azok megsértése tilos.

 

12. Marketing megjelenés A Hallgató a szerződés elfogadásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés időtartama alatt PHYSIOVIT róla képmás -, és reklámanyaghoz videófelvételt készítsen - melyeken a Hallgató felismerhető -, ezeket időbeli korlát nélkül felhasználja, nyilvánosságra hozza különösen reklámtevékenysége során, rendezvényeken, kiadványokban, honlapon, televízióban stb.

 

13. Vitás kérdések esetén a szerződő felek elsősorban bíróságon kívüli megegyezést részesítik előnyben. Megegyezés hiányában kikötik a PHYSIOVITet üzemeltető Kft székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos eljárását.

Megjelent: 18405 alkalommal
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

PhysioVit Központ

Top

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.